KOMUNIKAT TECHNICZNY – USŁUGA JAMBOX LITE – DOBRE WIADOMOŚCI

17 lutego 2020

*** Incydent został zakończony ***

Opis incydentu: W dniu 16/02/2020 od 09:45 do 12:45 obserwowaliśmy problemy z działaniem usługi Jambox Lajt. W okresie tym można było zaobserwować trudności w uruchamianiu się dekoderów (pasek postępu w trakcie rozruchu STB zatrzymywał się na kilkudziesięciu procentach) oraz przerwy w działaniu telewizji.

Bezpośrednia przyczyna została ustalona: tak
Miejsce występowania: w SGT
Potwierdzony czas zakończenia incydentu: 16/02/2020, 12:45

Komentarz: jeszcze wczoraj udało nam się odnaleźć przyczynę występowania problemów i ją wyeliminować. Źródłem incydentu było nieprawidłowe działanie usługi zarządzającej dekoderami.

Dzisiaj zostały wdrożone zmiany w konfiguracji naszych serwerów mające na celu wykluczenie pojawienia się tego problemu w przyszłości.

Przepraszamy za utrudnienia.

Informacje o szacowanym zasięgu incydentu:
* Mały: niektórzy klienci (do 5%) mogą być dotknięci skutkami incydentu,
* Średni: część klientów (do 50%) może być dotknięta skutkami incydentu,
* Duży: więcej niż 50% klientów może być dotknięta skutkami incydentu.
Zasięg incydentu jest szacowany i zaokrąglany w górę.

Pozdrawiam, Dyżurny Inżynier Działu Wsparcia Technicznego